Edam

 

Edam ontstond bij een dam aan de Ye of E die in de Zuiderzee uitmondde. Omstreeks 1230 werden de zeegaten van de Zuiderzee afgedamd. Bij de dam moesten de goederen worden overgeladen en kon tol worden geheven. Zo kon Edam tot een handelsplaats uitgroeien. Scheepsbouw, haringvisserij en kaashandel brachten Edam tot grote bloei.

 

Kaasmarkt

Na de toekenning van het recht op een kaaswaag is er in Edam tot 1922 een commerciële kaasmarkt geweest waar de boeren uit de omtrek hun kaas kwamen verhandelen. De Edammer kaas werd naar de markt vervoerd met kleine bootjes. Na het lossen op een speciale loswal werd de kaas door kaasdragers naar de markt gebracht. Daar werd de kaas te koop aangeboden aan handelaren. Na eerst te zijn gekeurd werd door middel van loven en bieden, het ‘handjeklap’, de kiloprijs van de kaas vastgesteld. Vervolgens werden de kazen weer op een berrie geladen en naar de waag gebracht waar het gewicht werd vastgesteld. De kaas werd tenslotte met paard en kaasbrik naar het kaaspakhuis vervoerd om daar nog enige tijd te ‘rijpen’.

De kaasmarkt werd in 1989 weer nieuw leven ingeblazen. In de zomer (juli en augustus) wordt elke woensdag tussen 10.30 en 12.30 uur een toeristische versie van de kaasmarkt gehouden.

 

Locatie

Edam ligt ten noorden van Amsterdam aan het IJsselmeer, net boven Volendam. Vanaf Ring A10 – Noord  (afslag S116, Volendam/Marken) is het ongeveer 17 kilometer rijden over de N247. Vanaf de N247 neem bij Edam de eerste afslag rechts (Singelweg). Na +/- 400 meter, linksaf (Burgemeester Versteeghsingel). Na 200 meter linksaf (Baanstraat). Deze uitrijden tot u niet verder rechtdoor kunt. Hier gaat u naar rechts de Voorhaven op. Deze totaan het einde doorrijden, dan 2x links en via de andere kant weer terugrijden. U vindt De Harmonie ongeveer halverwege aan uw rechterhand.